تمامی کد های رویلر مینی فای شده (کوتاه سازی شده) و بهینه سازی شده میباشند.

این یعنی استفاده از سئوی بهتر و سرعت بالاتر افزونه

در ساخت این افزونه از jQueru استفاده نشده و این کار سرعت افزونه را چند برابر میکند.

بازگشت به صفحه اصلی برای مطالعه بیشتر درمورد رویلر